Gửi email cho chúng tôi

    • Hotline: 089 91 999 86
  • Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 7: Từ 07h đến 21h.
    Chủ nhật: Từ 08h đến 17h.
  • Chăm sóc khách hàng: lienhe@saviexpress.vn.
  • Khiếu nại: lienhe@saviexpress.vn.